Optreden in het Vondelpark vanuit je bed in het Emma Kinderziekenhuis AMC

27 APRIL 2015, AMSTERDAM, MAANDAG 27 APRIL 2015

De KinderVrijmarkten op Koningsdag zijn elk jaar enorm populair. Kinderen uit het hele land vertonen hun kunsten en vieren samen feest.

Helaas kunnen niet alle kinderen meedoen, zoals kinderen die in het ziekenhuis liggen.

Daar heeft het Emma Kinderziekenhuis AMC wat op gevonden. Het ziekenhuis wil dat kinderen geen dag van hun leven missen. En zeker geen bijzondere dag als Koningsdag. Deze Koningsdag konden de kinderen vanuit het ziekenhuis daarom toch meedoen aan de KinderVrijmarkt in het Vondelpark. Op afstand.

Er werd een interactieve live verbinding opgezet tussen het Emma Kinderziekenhuis AMC en het Vondelpark. Zo stonden de kinderen direct in contact met het publiek en traden ze op alsof ze echt in het Vondelpark waren. En verdienden ze natuurlijk een zakcentje bij.


Over Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC
De Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC heeft als doel fondsen te werven voor het Emma Kinderziekenhuis AMC. Fondsen die innovatieve behandelingen mede mogelijk maken. Het geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, goede faciliteiten en het verbeteren van de psychosociale omstandigheden waarin kinderen en hun ouders in het ziekenhuis verkeren. De stichting draagt zorg voor een goed beheer van de geworven gelden en laat zich op het gebied van onderzoek adviseren door een wetenschappelijke adviesraad.- Noot aan de redactie niet ter publicatie - 

Voor meer informatie of beeldmateriaal neem contact op met:

Melanie Hoen / Elisah Boektje

M: melanie.hoen@jwtamsterdam.nl / elisah.boektje@jwtamsterdam.nl

T: +31 641428585 / +31 683677997

Images
Videos
Download PDF
Download PDF
About J. Walter Thompson Amsterdam

We’re a local agency with international ambitions. Intergalactic ambitions even.

news